Damian Zieliński Gdynia, IT, fitness

Damian Zieliński - nagłówekOMG Certified Expert in BPM 2
OMG Certified UML Professional
Professional Scrum Master


PL:

Analiza Biznesowa i Analiza Systemowa na zlecenie firm i osób indywidualnych potrzebujących zidentyfikowania i profesjonalnego udokumentowania procesów biznesowych w organizacji i wymagań na system informatyczny oraz zamodelowania struktury i zachowania tego systemu. Ponadto usługi wsparcia zarządczego w postaci Zarządzania Projektami i Zespołami Specjalistów IT, zarówno w zwinnych, jak i klasycznych metodykach wytwarzania oprogramowania.

Obszary zainteresowań zawodowych:
 • Analiza Biznesowa
 • Inżynieria Wymagań
 • Inżynieria Oprogramowania
 • Modelowanie Systemów
 • Unified Modeling Language (UML)
 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • Zarządzanie Zespołem
 • Zarządzanie Projektami


EN:

Business Analysis and Systems Analysis available to any kind of companies and individuals in need of identifying business processes of the organization or identifying IT system requirements and getting them professionally documented. Modeling structure and behaviour of systems. Also management support services in the form of Project Management and IT Professionals Team Management, in both agile and waterfall methodologies.

Professional fields of interest:
 • Business Analysis
 • Requirements Engineering
 • Software Engineering
 • Systems Modeling
 • Unified Modeling Language (UML)
 • Business Process Model and Notation (BPMN)
 • Team Management
 • Project Management


Professional Fitness Pump & Tone Instructor
Professional Fitness Kettlebells Training Instructor
Professional Fitness Bosu Training Instructor
Professional Fitness Fit Ball Instructor
Professional Fitness Body & Stretch Instructor
Professional Fitness Step Basic Instructor


PL:

Tymczasowo nie prowadzę żadnych zajęć.


EN:

Temporarily I am not leading any classes.